Krungthai Bank, Muang Thong Thani Branch

★★★★★

Address and Location:


321 Bondstreet Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

02-503-4893
www.ktb.co.th

 

Muang Thong Thani

“Muang Thong Thani 生命之都” ,拥有国际会议场所的最佳模范城市。餐饮、出行场所设施齐全,也涵盖满足各种生活方式的所有娱乐活动。

关注我们